AHO KORAPILOA, ABESTIA, IPUINA ETA OLERKIA

HEMEN DITUZUE AMALURREK, ESTIK, BEGOK ETA NIK PRESTATUKO BIDEOAK. Aquí os cuelgo los vídeos que hemos preparado Amalur, Esti, Bego y yo.

AHO KORAPILOA. Trabalenguas.

ABESTIA. Canción.

IPUINA. Cuento.

OLERKIA. Poesía.

ZUEN ARGAZKIAK

Hemen igoko ditut zuek bidalitako argazkiak. Noizbehinka begiratu, argazkiak bidaltzen dizkidazuen heinean igotzen joango naiz eta.

Colgaré aquí las fotos que me enviáis. Entrad de vez en cuando, ya que iré sumando fotos nuevas conforme me vayáis enviando.

ARGAZKIAK

MARRAZTEN (PINTANDO)

MATERIALA. MATERIAL

 • EDALONTZI BAT. UN VASO
 • URA. AGUA
 • GATZA. SAL
 • ZOTZ BAT. UN PALILLO
 • KARTULINA ILUNA EDO KARTOIA. CARTULINA OSCURA O CARTÓN

ZER EGIN. QUÉ HACER

 • EDALONTZIAN UR PIXKA BAT BOTA ETA GATZA GEHITU, GATZ GEHIAGO HARTZEN EZ DUEN ARTE. HAU IZANGO DA MARGOTZEKO ERABILIKO DUGUN TINTA. ECHA AL VASO UN POCO DE AGUA Y AÑADE SAL HASTA QUE NO PIDA MÁS. ESTÁ SERÁ LA TINTA QUE VAMOS A UTILIZAR.
 • ZOTZAREN PUNTA TINTAN BUSTI ETA HASI KARTULINAN MARRAZTEN. MOJAMOS LA PUNTA DEL PALILLO EN LA TINTA Y EMPEZAMOS A DIBUJAR EN LA CARTULINA.
 • ITXOIN LEHORTU ARTE. BEGIRA ZE MARRAZKI POLITA. ESPERAR A QUE SE SEQUE. MIRA QUÉ DIBUJO MÁS BONITO.

MARRAZKIA

PLASTILINA HONDORATZEN DA EDO FLOTATZEN DU? (LA PLASTILINA ¿FLOTA O SE HUNDE?

ZUEN HIPOTESIAK BOTA. HACER VUESTRAS HIPÓTESIS.

MATERIALA. MATERIAL

 • 2 PLASTILINA ZATI, BERDINAK. 2 TROZOS DE PLASTILINA IGUALES
 • UREZ BETETAKO 2 ONTZI. 2 RECIPIENTES LLENOS DE AGUA.

ZER EGIN. REALIZACIÓN

 • PLASTILINA ZATI BAT HARTU ETA BOLA BAT EGIN. COGER UN TROZO DE PLASTILINA Y HACER UNA BOLA.
 • BESTE ZATIAREKIN TXALUPA BAT EGIN. CON EL OTRO TROZO DE PLASTILINA HACER UN BARCO.
 • SARTU BOLA FORMA DUEN PLASTILINA URETAN ETA BEGIRA ZER GERTATZEN DEN. METER LA PLASTILINA CON FORMA DE BOLA AL AGUA Y MIRAR QUÉ PASA.
 • BESTE ZATIA URETAN SARTU ETA BEGIRATU ZER GERTATZEN DEN. METER LA PLASTILINA CON FORMA DE BARCO AL AGUA Y VER QUÉ PASA.

ZER GERTATU DA? ¿QUÉ HA PASADO?

BI ZATIEK BERDIN PISATZEN DUTE. BAINA TXALUPAK AZALERA GEHIAGO DUENEZ FLOTATZEN DU, BOLA TRINKOA DENEZ, HONDORATU EGITEN DA. LOS DOS TROZOS DE PLASTILINA PESAN LO MISMO, PERO EL BARCO TIENE MÁS SUPERFICIE Y POR ESO FLOTA. LA BOLA AL SER MÁS DENSA SE HUNDE.

PLASTILINA URETAN

ESKUA (LA MANO)

MATERIALA. MATERIAL

 • GOMAZKO ESKULARRU BAT. UN GUANTE DE GOMA.
 • 2 KOILARATXO SODIO BIKARBONATO. 2 CUCHARADAS DE BICARBONATO DE SODIO.
 • 50 ML OZPIN. 50ML DE VINAGRE.
 • 250ML-KO HAUSPEATZE ONTZI BAT. UN VASO DE PRECIPITADO DE 250ML.

NOLA EGIN. REALIZACIÓN.

 • OZPINA EDALONTZIAN BOTA. ECHAR EL VINAGRE EN EL VASO.
 • SARTU SODIO BIKARBONATOA ESKULARRUAN. EUTSI ESKULARRUA PUNTATIK ETA ERAGIN, BICARBONATOA HATZAMARRETARA IRITS DADIN. METER EL BICARBONATO DE SODIO EN EL GUANTE. SUJETA EL GUANTE Y AGÍTALO PARA QUE EL BICARBONATO DE SODIO LLEGUE A LOS DEDOS.
 • LOTU ESKULARRUA ONTZIAN, GOIKALDEAN HUTSUNERIK UTZI GABE. ENGANCHA EL GUANTE AL VASO CON MUCHO CUIDADO, SIN QUE QUEDE NINGÚN HUECO EN LA PARTE SUPERIOR.
 • TIRATU ESKULARRUARI HATZAMAR PUNTATIK BIKARBONATOA EDALONTZIAN EROR DADIN. TIRA DE LOS DEDOS DEL GUANTE POCO A POCO PARA QUE EL BICARBONATO DE SODIO CAIGA EN EL VASO.
 • ATZERA JOAN ETA BEGIRA NOLA PUZTEN DEN ESKUA. VETE HACIA ATRÁS Y MIRA COMO EMPIEZA A HINCHARSE LA MANO.

ESKUA PUZTUTA IRAUTEN DUENA: 2-5 MINUTU.

DURACIÓN DE LA MANO HINCHADA: 2-5 MINUTOS.

ESKUA

MANDARINAREN MISTERIOA (EL MISTERIO DE LA MANDARINA)

MATERIALA. MATERIAL

 • 2 EDALONTZI BERDIN. 2 VASOS IGUALES.
 • MANDARINA. MANDARINA (PUEDE SER KIWI O UNA FRUTA PEQUEÑA).
 • PAPERA EDO KARTULINA. PAPEL O CARTULINA.

NOLA EGIN. REALIZACIÓN

 • 2 EDALONTZIAK ALDENDU. SEPARAR LOS 2 VASOS.
 • PAPERA 2 EDALONTZIEN PUNTAREN GAINEAN JARRI. PONER ENCIMA DE LA ESQUINA DE LOS 2 VASOS EL PAPEL (EL PAPEL TIENE QUE TOCAR LOS 2 VASOS, VER LA FOTO).
 • MANDARINA GAINEAN JARRI. BEGIRA NOLA ERORTZEN DEN. AHORA PONER LA MANDARINA ENCIMA DEL PAPEL. COMPROBAR CÓMO SE CAE.
 • TOLESTU PAPERA ERDITIK ETA MANDARINA GAINEAN JARRI. BEGIRA NOLA ERORTZEN DEN. DOBLAR EL PAPEL POR LA MITAD, PONER LA MANDARINA ENCIMA Y COMPROBAR CÓMO SE CAE DE NUEVO
 • TOLESTU PAPERA ZIG-ZAG MODUAN. JARRI MANDARINA GAINEAN. BEGIRA NOLA ORAIN EZ DEN ERORTZEN. DOBLAR EL BILLETE EN FORMA ZIG-ZAG O ACORDEÓN (VER FOTO). PONER LA MANDARINA ENCIMA Y COMPROBAR CÓMO NO SE CAE.

MANDARINAREN MISTERIOA

PAPERA

TXOKOAK

Dakizuenez gela txokoetan banatuta dugu, 5 txoko desberdin ditugu:

Como ya sabéis el aula está dividida en 5 rincones:

 • Plastika txokoa. Hemen guraizeekin mozten dute, marrazkiak egiten dituzte, plastilinarekin jolasten dute… Cortan con tijeras, dibujan, juegan con plastilina…
 • Liburutegi txokoa. Hemen ipuinak, liburuak ikusi eta irakurtzen dituzte. Baita irakurketa-idazketa jolasak ere… Ven y leen cuentos y libros. También escriben los nombres de los compañeros y las compañeras…
 • Eraikuntza txokoa. Txoko honetan animaliekin, blokeekin, erremintekin… jolasten eta eraikitzen dute. En este rincón juegan con animales y herramientas, construyen con bloques…
 • Etxe txokoa. Joko sinbolikoa egiteko sortutako txokoa. Medikuak edota ile-apaintzaileak izango balira bezala jolasten dute ere bai. Rincón creado para el juego simbólico. También juegan como si fuesen al médico o a la peluquería.
 • Puzzle txokoa. Txoko honetan puzzleak izateaz gain, zenbakien jolasak daude ere, zenbakien lantxoak ere burutzen dira hemen. En este rincón además de hacer puzzles, hay juegos de números, y también se llevan a cabo trabajicos de números.

ARGAZKIAK

PILOTA BAT AIREAN MANTENDU DEZAKEZU? ¿PUEDES MANTENER UNA PELOTA EN EL AIRE?

ZUEN HIPOTESIAK. VUESTRAS HIPÓTESIS.

MATERIALA (MATERIAL)

 • LASTOTXOA. PAJITA DE PLÁSTICO FLEXIBLE.
 • PAPERA. PAPEL.
 • GURAIZEAK. TIJERAS.
 • ZELO. CELO O CINTA ADHESIVA.
 • BOLIGRAFOA EDO ARKATZA. BOLÍGRAFO O LÁPIZ.
 • PILOTA TXIKIA ETA ARINA. UNA PELOTA PEQUEÑA Y LIGERA (HECHA POR EJEMPLO CON PAPEL DE ALUMINIO).

NOLA EGIN (REALIZACIÓN)

 • PAPEREAN ZIRKULU BAT MARRAZTU ETA MOZTU. DIBUJA UN CÍRCULO EN EL PAPEL Y RECÓRTALO.
 • ZIRKULUA ERDITIK MOZTU, ZIRKULU ERDIAN GELDITUZ. HAZ UN CORTE POR LA MITAD, PARÁNDOTE EN LA MITAD DEL CÍRCULO.
 • INBUTU BAT EGIN ETA ZELOA JARRI. HAZ UN EMBUDO Y FÍJALO CON CINTA ADHESIVA.
 • INBUTUAN ZULO BAT EGIN ETA LASTOTXOA SARTU. INBUTUA ETA LASTOTXOAREN ARTEAN ZELOA JARRI. HAZ UN AGUJERO EN EL EMBUDO Y METE LA PAJITA. PON CINTA ADHESIVA ENTRE EL EMBUDO Y LA PAJITA.
 • PILOTA INBUTUAREN BARRUAN JARRI ETA PUTZ EGIN. BEGIRA NOLA MANTENTZEN DEN AIREAN! COLOCA UNA PELOTA PEQUEÑA EN EL EMBUDO Y SOPLA POR LA PAJITA. ¡MIRA CÓMO FLOTA!

PILOTA AIREAN

BELDURRAK

Dakizuenez, 1. hiruhilabete bukaeran eta 2. hiruhilabetean beldurren proiektua egin genuen. Denek beldurrak ditugula ikasi genuen eta beldurren liburua egin genuen «Beldurra ematen duena», liburu hau etxez etxe pasa da.

Gure familiei ze beldur zituzten galdetu genien eta sailkapen bat egin genuen beraien beldurrekin eta gure beldurrekin. Beldur batzuk existitzen dira (errealitatea dira) beste beldur batzuk berriz ez dira existizen (fantasia dira). Eta existitzen direnen artean, hurbil aurkitzen direnak eta urrun daudenak sailkatu genituen ere.

Como ya sabéis al final del 1.trimestre y durante el 2. trimestre estuvimos trabajando los miedos. Hemos aprendido que todos y todas tenemos miedo e hicimos un libro «Lo que da miedo», libro que ha ido pasando casa por casa.

Preguntamos a las familias que miedos tenían y clasificamos todos los miedos (los de nuestras familias y los nuestros). Algunos miedos existen, son reales, otros no existen, son fantasía. Y dentro de los que existen los clasificamos por los miedos que podemos encontrarnos o tenemos cerca y los miedos que están lejos.

ARGAZKIAK